Choď na obsah Choď na menu
 


Členská schôdza 2017

Členská schôdza MOSRZ Turčianske Teplice

POZVÁNKA

Výbor MO SRZ Turčianske Teplice Vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční  11.3.2017. Prezentácia od 7:00 - 8:00h v kine Turiec v Turčianskych Tepliciach.

PROGRAM

1. Otvorenie

2. Voľba komisií (návrhová a mandátová)

3. Správa o činnosti výboru MO SRZ

4. Správa o hospodárení organizácie za rok 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 (príjmy,výdavky)

5. Správa hospodára za rok 2016 a plán hlavných úloh na rok 2017

6. Správa kontrolnej komisie za rok 2016

7. Diskusia

8. Návrh na uznesenie

9. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť           Výbor MO SRZ Turč. Teplice

Všetky správy nájdete na podstránke Členské schôdze

Požadované dokumenty zverejníme v dostatočnom predstihu