Choď na obsah Choď na menu
 


Pohár primátora

 

 

 

 Slovenský rybársky zväz MO SRZ Turčianske Teplice a mesto Turčianske Teplice usporiada
             
               XIII. ročník pretekov v love rýb udicou 
                     ,, POHÁR PRIMÁTORA "  
             v kategórii: 1. Deti do 12 rokov  
                                        2. Deti od 13 do 18 rokov
           
    Pretek sa uskutoční   13.08.2016    na revíri
           Štrkovisko Teplica 3-4230-1  
           
 Organizačný výbor:       
           
 
      
 Fedor Haluška          riaditeľ pretekov  
 Jaroslav Mužík          technický vedúci  
 Marcel Čampiš          hlavný rozhodca  
 František Haluška     sektorový rozhodca  
 Pavol Kapusňák       vedúci bodovacej komisie
 Lucia Halušková       prezentácia  
           
 Časový program:        
           
     07,00 - 08,00                 prezentácia    
     08,00 - 08,45                 otvorenie pretekov, žrebovanie
     08,45 - 09,00                 presun pretekárov na stanovištia
     09,00 - 09,50                 príprava pretekárov  
     09,50 - 10,00                 kŕmenie    
     10,00 - 14,00                 pretek    
     14,00 - 15,00                 váženie úlovkov, vyhodnotenie
           
 Technické pokyny:        
 Preteky sa konajú podľa  Predpisov pre športovú činnosť Rady SRZ.
 Súťaž v dvoch kategóriách : 1.  do veku 12 rokov.  
                                                    2.  od 13 do 18 rokov
 Hodnotení budú prví traja pretekári v kategórii

 

  Množstvo krmiva rastlinného pôvodu v navlhčenom stave 20 l  a množstvo živej nástrahy 2,5 l / bez  patentky /.  
Ryba musí byť uchovaná živá.
Váženie je na mieste pretekára.
     
Pretekári súťažia na vlastné riziko! Pretek sa koná za každého počasia, v prípade búrky sa bude postupovať podľa článku 36. súťažných pravidiel.  
Popis trate:Voda stojatá, breh štrkovo - trávnatý, dno nerovné,  hĺbka vody 0,5 - 2,5 m s prírodnými prekážkami.  
Výskyt rýb: Plotica, červenica, pleskáč, kapor, karas    
             
                   
 Upozornenie:                

  - prihlášky : telefonicky,  Ing.František Haluška  0905 945559 ,

                                              Marcel Čampiš   0907 809902   

- štartovné:  5 eur

- tréning je povolený 12.08.2016 , t.j. v piatok do 18.00 hod.

   
            
                   

 
               
                 
                   
                   
 Prístup k trati:              
   V smere od Martina odbočiť doprava na Príbovce a Prievidzu.   
V obci Moškovec odbočiť na T.Teplice. Za obcou Jazernica odbočiť
doprava na obce Ivančiná a Slov.Pravno, za mostom doprava.  
   V smere od B.Bystrice a Žiaru nad Hronom v T.Tepliciach, miestnej 
časti Diviaky ( za autocampingom ) odbočiť doľava a hneď doprava.
Za obcou Malý Čepčín odbočiť doľava na na obce Ivančiná a   
Slov.Pravno, za mostom doprava.          
   V smere od Prievidze, za obcou Jasenovo doľava smer Martin,  
cez obce Rudno a Slov.Pravno. Za obcou Slov.Pravno odbočiť  
doprava na Ivančinú. Za obcou Ivančiná pred potokom doľava.  
                   
               
                                                              Výbor MO SRZ Turčianske Teplice