Choď na obsah Choď na menu
 


FO - FO cup

9. 4. 2016

Propozície preteku : FOFO - cup v love rýb, konaná dňa 11.06.2016  Rašeliny Ivančiná

 

        Organizátor preteku  FOFO – Cup  v Turč. Tepliciach

Program preteku : prezentácia dňa 11.06.2016 od 6,30 hod do 7,30 hod. Nástup pretekárov: od 7,45 hod do 8,00 hod. Pretek: od 8,00 hod do12,00 hod dňa 11.06.2016. Váženie úlovkov od 12,00 hod do 12,30 hod, vyhodnotenie preteku odovzdávanie cien od 12,30 hod. Štartovné je jednotné ,7,00 €, preteku sa môžu zúčastniť aj nečlenovia klubu FOFO – Cup. V cene štartovnom je 1 krát Držkový guláš . Organizačne podmienky: Pretekár loví na 1 udicu na rôzny spôsob / položená, plávaná /. Kategórie: muži a ženy. Je zakázané počas preteku vláčiť, vyvážať nástrahu, kúpať sa počas preteku / pretekár bude diskvalifikovaný z preteku/. Je povolené: Požívať akékoľvek množstvo alkoholu domáceho alebo z bufetu, masáže ktoré zvýšia výkon pretekára, / aj erotické na verejnosti dostupné /. Váženie úlovkov: Počas preteku bude rozhodca vážiť úlovky,/ zapíše a pretekár podpíše úlovky /. Boduje všetka ryba aj nemierečná po odvážení sa ryba púšťa do vody,/1gram bod/. Podávanie občerstvenia: Držkový guláš od 12,45 hod do 15,00 hod. Bufet: Otváracie hodiny dňa 11.06.2016 od 06,00 hod do 18,00 hod. Ceny : Poháre a cena roka FOFO-Karp , ceny od sponzorov preteku a ľudové kto čo donesie. Je možné podať protest do 12,00 hod dňa 11.06.2016 za protest sa platí 20,00 € po vyhra-tom procese bude suma daná organizátorom preteku klubu FOFO – Karp na podporu klubovej činnosti, / príspevok sa ihneď prepije /. Ubytovanie: počas preteku je možnosť kempovať na vyhradenom mieste pri našom sociálnom zariadení z dôvodov rýchleho nasadenia do WC. Z dôvodu veľkého záujmu o pretek je treba nahlásiť svoju účasť organizátorom preteku o obsadenie kempového miesta. Záväzná prihláška na pretek aj hostia z iných MO-SRZ. / do 09.06.2016, alebo osobne/. Hlavný rozhodca: Jaroslav Mužík, člen predstavenstva klubu FOFO – Karp. Anton Valko člen predstavenstva FOFO – Karp. Zodpovedný organizátor klubu FOFO – Karp MO – SRZ Turčianske Teplice dňa 08.02.2016 Kontakt na FOFO – Karp klub : Jaroslav Mužík člen predstavenstva mobil : 0948 389 713 e- mail : muzikjaroslav@centrum.sk