Choď na obsah Choď na menu
 


Slovenský rybársky zväz MO SRZ Turčianske Teplice

a mesto Turčianske Teplice usporiada

 

X. ročník pretekov v love rýb udicou

,, POHÁR PRIMÁTORA "

 

 

 Presné propozície nájdete tu.

 

 

v kategórii: 1. Deti do 12 rokov

 

                     2. Deti od 13 do 18 rokov

 

 

 

Pretek sa uskutoční  dňa  13.7.2013   na revíri  3 - 4230 - 1 - 1  

Štrkovisko Teplica I.             

 

 

Organizačný výbor:

 

 Mgr. Michal Sygút                 čestný riaditeľ pretekov, primátor mesta T.T.

                                              

 Fedor Haluška                      riaditeľ pretekov

 Jaroslav Mužík                      technický vedúci

 Marcel Čampiš                     hlavný rozhodca

 Ing.František Haluška          sektorový rozhodca

 Ing. Pavol Kapusňák             vedúci bodovacej komisie

 Zuzana Halušková                 prezentácia

 

 Časový program:

 

     07,00 - 08,00                 prezentácia

     08,00 - 08,45                 otvorenie pretekov, žrebovanie

     08,45 - 09,00                 presun pretekárov na stanovištia

     09,00 - 09,55                 príprava pretekárov

     09,55 - 10,00                 kŕmenie

     10,00 - 14,00                 pretek

     14,00 - 15,00                 váženie úlovkov, vyhodnotenie

 

 Technické pokyny: 

     Preteky sa konajú podľa  Predpisov pre športovú činnosť Rady SRZ.

Súťažia deti v dvoch kategóriách : 1.  do dovŕšenia  veku 12 rokov. 

                                                            2.  od 13 do 18 rokov

 Hodnotení budú prví traja pretekári v každej kategórii.

  Množstvo krmiva rastlinného pôvodu v navlhčenom stave 20 l 

nástrahy 2,5 l / bez  patentky /.

Ryba musí byť uchovaná živá. Váženie je na mieste pretekára.

Pretekári súťažia na vlastné riziko! Pretek sa koná za každého

počasia, v prípade búrky sa bude postupovať podľa článku

36. súťažných pravidiel.

 

 Popis trate:

          Voda stojatá, breh štrkovo - trávnatý, dno nerovné,

          hĺbka vody 0,5 - 2,5 m s prírodnými prekážkami.

 

 Výskyt rýb:  

          Plotica, červenica, pleskáč, kapor, karas

 
 

 Prístup k trati:

   V smere od Martina odbočiť doprava na Príbovce a Prievidzu.

V obci Moškovec odbočiť na T.Teplice. Za obcou Jazernica odbočiť

doprava na obce Ivančiná a Slov.Pravno, za mostom doprava.

   V smere od B.Bystrice a Žiaru nad Hronom v T.Tepliciach, miestnej

časti Diviaky ( za autocampingom ) odbočiť doľava a hneď doprava.

Za obcou Malý Čepčín odbočiť doľava na na obce Ivančiná a

Slov.Pravno, za mostom doprava.

   V smere od Prievidze, za obcou Jasenovo doľava smer Martin,

cez obce Rudno a Slov.Pravno. Za obcou Slov.Pravno odbočiť

doprava na Ivančinú. Za obcou Ivančiná pred potokom doľava.

 

 Upozornenie:

  - prihlášky : telefonicky,  Ing.František Haluška  0905 945559

                                                 

  - štartovné:  5 eur

  - tréning je povolený 12.07.2013 , t.j. v piatok do 18,00 hod.

 

Výbor MO SRZ Turčianske Teplice