Choď na obsah Choď na menu
 


logosrz.jpeg

 

 

Rybársky poriadok pre rybolov v revíroch MO SRZ

Turčianske Teplice  (platný od 1.1.2007)

 

 

  DODATOK k rybárskemu poriadku.                                                  

DOPORUČENÉ Zapisovanie čísiel revírov do ZÁZNAMOV:                    

KAPROVÉ revíry:   pred dátum označiť písmeno                                                                 

    dátum  3-4230- 1  Štrkovisko Teplica(Chata)                                                   

J  dátum  3-4230- 1  Štrkovisko Teplica ( Jazernica )

    dátum  3-3190- 1  Rašeliny Ivančiná ( Gvendolina )

L dátum  3-3190- 1   Rašeliny Ivančiná (Labutie jazero)

    dátum  3-3180- 1  Rašeliny Dvorec (Vysoké napätie)

B dátum  3-3180- 1   Rašeliny Dvorec ( Borová kaluž )

PSTRUHOVÉ revíry:

3 – 4340 - 4     Teplica č.1 ( Žarnovica )

3 – 0700 - 4     Dolinka ( Závodie )

3 – 4490 - 4     Turiec č.3

3 – 1350 - 4     Jasenica                                                                                        

3 – 1710 - 4     Kozí potok č.1

LIPŇOVÉ revíry:

3 – 4480 - 6       Turiec č.2

Pre lov v rybárskych revíroch MO SRZ Turčianske Teplice platia v plnom znení ustanovenia Zákona o Rybárstve č. 139/2002 Z.z. a Vykonávacej vyhlášky č.185/2006 Ministerstva životného prostredia SR zo 17.3.2006.

 
Z dôvodu ochrany generačného kapra členská schôdza, ako najvyšší orgán MO,  doporučuje najväčšiu lovnú mieru kapra rybničného na 65 cm vo všetkých revíroch MO SRZ Turčianske Teplice.

 Žiadame všetkých našich členov, ako aj hostí, aby toto uznesenie členskej schôdze rešpektovali.

 

                                                                                Ďakujeme  Výbor MO SRZ

 

 

 

Popis rybárskych revírov:

KAPROVÉ VODY:

 

3-4230-1-1  Štrkovisko Teplica

Vodná plocha dvoch štrkovísk pri toku Teplica (Žarnovica)          4,5ha

3-3190-1-1 Rašelinisko Ivančiná

Vodná plocha dvoch rašelinísk pri obci Ivančiná.                              5,0ha

3-3180-1-1 Rašelinisko Dvorec

Vodná plocha dvoch rašelinísk pri obci Dvorec.                                 2.9ha

 

 

 

LIPŇOVÁ VODA:

 

3-4480-6-1 Turiec č.2

Čiastkové povodie rieky Turiec, od cestného mosta v Moškovci po most Sklené-Rovná hora a prítoky od sútoku po pramene, vrátane potokov Bystrička (Ondrašovský), Mútnik, Čepčínsky, Ivančiansky, Hlboký, Hájsky, Požežský, Lúčna, Besná voda, Piešť, Sokol, Láclavský a Polerieka od ústia do Turca pri obci Moškovec, po pramene.

 

 

 

LOSOSOVÉ VODY:

 

3-4340-4-1 Teplica

Potok Teplica (Žarnovica) od ústia do rieky Turiec po Kráľovský most v smere na Šturec

3-0700-4-1 Dolinka

Potok Dolinka (Závodie) od cestného mosta v obci Blážovce po sútok potokov Rakša a Somolického potoka.

3-1350-4-1 Jasenica

Potok Jasenica od ústia do rieky Turiec po pramene a prítoky (Lúčky, Briešťanka) od ústia po pramene.

3-1710-4-1 Kozí potok č.1

Kozí potok od ústia do rieky Turiec po cestný most Sklené-Dolný Turček.

3-4490-4-1 Turiec č.3

Čiastkové povodie rieky Turiec od mosta Sklené-Rovná hora po priehradné teleso vodárenskej nádrže Turček a prítoky po priehradné teleso vodárenskej nádrže od sútoku po pramene.

 

 

 

PSTRUHOVÉ  VODY CHOVNÉ:

 

3-2310-4-2 Mošovský potok

Mošovský potok od ústia do potoka Dolinka (Závodie) po pramene a prítok Čierna voda od ústia po pramene.

3-3160-4-2 Rakša

Potok Rakša od ústia do potoka Dolika (Závodie) po pramene.

3-3820-4-2 Somolický potok

Somolický potok (Hájsky) od ústia do potoka Dolinka (Závodie) po pramene.