Choď na obsah Choď na menu
 


Zo života organizácie

Rybárska mládež

Prvý rybársky krúžok v Turčianskych Tepliciach bol založený v r. 1962 na základnej škole. Viedol ho pán učiteľ Milan Štálik a navštevovali ho 7 žiaci. Neskoršie krúžok prichýlilo centrum voľného času. Deťom sa začali venovať Vladimír Paulík a Pavol Kapusňák. Naša organizácia každý rok pre deti pripravuje preteky v love rýb udicou. Od roku 2001 v spolupráci MsÚ Turčianske Teplice aj súťaž „O pohár primátora“. Táto súťaž už prerástla aj hranice Turca a chodia sem deti aj zo vzdialenejších okresov.

Starostlivosť o mladých rybárov sa nám vracia v ich prístupe k prírode a športovému rybolovu. Jeden z nich, Ján Kevický reprezentoval v r. 2005 nielen naše mesto, ale aj Slovensko na majstrovstvách sveta v love rýb udicou na plávanú v Srbsku.

Športová činnosť

Pre našich dospelých členov organizujeme niekoľko pretekov v love rýb udicou. Sú to: Tradičné preteky pre dospelých, ženy a seniorov, 40-hodinovka – Memoriál Štefana Sekereša, Boili es cup, Feeder a mach cup, FOFO carp.

Športovosť Turčiansko Teplických rybárov sa prejavila aj pri schvaľovaní dodatku rybárskeho poriadku na členskej schôdzi v roku 2013. Rybári si odsúhlasili najvyššiu lovnú mieru kapra rybničného na 65cm. Chceme tým prispieť prirodzenému neresu kapra a samozrejme aj podporiť úlovky v lete, keď sú mierové kapre takmer vychytané. Toto zahájenie už prinieslo aj svoje ovocie. Aj v našich vodách sa chytajú kapitálne ryby.

 Kultúrna činnosť

Každoročne okolo Mikuláša organizujeme Rybársku zábavu pre priateľov rybárov. Stovka účastníkov si ju pochvaľuje a väčšina sa prichádza zabaviť každý rok.